Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Bestil oplæg eller temadag

Etnisk Ung tilbyder gratis temadage og oplæg til arbejdspladser om æresrelaterede familiekonflikter.

 

Hvordan kan man forebygge og håndtere sager, der handler om social kontrol og tvang? Hvordan kan man som fagperson have fokus på, at æresbegreber ikke kolliderer med retten til selvbestemmelse?

Vi kommer gerne ud til en arbejdsplads og holder oplæg om ære og æresbegreber i etniske minoritetsmiljøer. På en temadag er der tid til at gå i dybden med, hvordan fagfolk kan hjælpe unge, der er udsat for social tvang, vold, genopdragelsesrejser og tvangsægteskaber.

Vores tilbud retter sig mod forskellige faggrupper: Sagsbehandlere, lærere, studievejledere, læger, sundhedsmedarbejdere, politi m.fl.

 

Bestil et oplæg eller en temadag på telefon 32 95 90 19 / alle hverdage 9-15