Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Konfliktmægling

LOKK har siden 2002 tilbudt konfliktmægling til unge, der er udsat for æresrelaterede konflikter. Det kan være social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser eller tilfælde med vold og trusler.

 

Når LOKK mægler i familier med etnisk minoritetsbaggrund er målet at skabe dialog mellem den unge og de familiemedlemmer, der er involveret i konflikten. Der er ofte ubalance i magtforholdet i familier med minoritetsbaggrund, som gør, at den unge har svært ved at tale direkte med familien om konflikterne. Målet med mæglingen i LOKK er, ud over at øge den unges sikkerhed, også at give mulighed for at parterne finder en tilfredsstillende udgang for alle.

 

Konfliktmæglingen sker i samarbejde med den unge og evt. relevante samarbejdspartnere omkring den unges sag. Det er mægleren, som afgør om der er grundlag for en mægling. Mæglingen i LOKK adskiller sig fra traditionel mægling blandt andet ved, at den unge ikke deltager i mæglingen. Sådan er det nødt til at være med det køns- og aldershieraki som eksisterer i familierne. Der kan dog etableres møder hvor den unge og familien føres sammen igen, såfremt begge parter ønsker det

 

Mægling er en proces, hvor der skal kalkuleres med flere møder før en aftale kan indgås.

 

LOKKs konfliktmæglere er professionelt uddannede (ved Center for Konfliktløsning), er neutrale og har tavshedspligt.

For yderligere information kontakt vores rådgivere i Etnisk Ung på tlf. 32 95 90 19