Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Bestil materiale

Her kan fagpersoner downloade eller bestille foldere, plakater og andet materiale.
Organisation
*
Att. (Skriv gerne navn)
Adresse
*
Postnummer
*
By
*
Telefonnummer
*
E-mail
*

 

TIL FAGFOLK

Rådgivning til fagfolk

Se folder til fagfolk (pdf)

 

Rådgivningsoversigt
Se oversigt (pdf)

 

Håndtering af æresrelaterede konflikter - opmærksomhedspunkter

Se pjece (pdf)

Konfliktmægling - folder

 

"Mellem ære og skam" - håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Se håndbog (pdf)
 

Ære og Konflikt - artikelsamling 2014
Ære og konflikt - artikelsamling 2011
Ære og konflikt - artikelsamling 2012

 

Ære og konflikt - artikelsamlilng 2013

Se artikelsamling (pdf)

 

Dobbeltliv - rapport

Se rapport (pdf)

 

LOKKnyt, særudgave om EtniskUng

Se LOKKnyt

 

 

TIL UNGE

Rådgivning til unge - pjece

Se folder til unge (pdf)

 

Rådgivning til unge - lille folder

Se folder (lommestørrelse) (pdf)

 

Rådgivning til unge - hæfte med fortællinger om familiekonflikter

Se hæfte (pdf)

 

Sikkerhedsliste

Se pjece (lommestørrelse) (pdf)

 

Anonym rådgivning om mødommen

Se folder (pdf)

 

 

FORÆLDRERÅDGIVNING

Forældrerådgivningen - oversigt
Se oversigt (pdf)

 

Forældrerådgivningen - dansk
Se folder (pdf)

 

Forældrerådgivningen - arabisk
Se folder (pdf)

 

Forældrerådgivningen - urdu
Se folder (pdf)

 

Forældrerådgivningen - dari
Se folder (pdf)

 

Forældrerådgivningen - tyrkisk
Se folder (pdf)

 

Forældrerådgivningen - somali
Se folder (pdf)

 

 

PLAKATER OG POSTKORT

"Alle unge har ret til..." postkort
Se postkort (pdf)

 

"Alle unge har ret til..." plakat (A3)
Se plakat (pdf)

 

Ære på spil - plakat (A3)
Se plakat (pdf)

 

Ære på spil - postkort

Se postkort (pdf)