Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

AC rådgiver søges

ETNISK UNG er så heldig at kunne opslå en ledig stilling i et super spændende team, hvor du kan være med til at gøre en forskel for unge, der lever med æresrelaterede konflikter.

 

Om ETNISK UNG

ETNISK UNG er et rådgivningstilbud, som er finansieret af Udlændeinge- og Intergrationsministeriet. ETNISK UNG yder blandt andet landsdækkende rådgivning samt konflikmægling ved uddannede konfliktmæglere til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

ETNISK UNG tilbyder blandt andet telefonisk, personlig og online rådgivning om æresrelaterede konflikter til vores tre målgrupper, som er unge, forældre og fagfolk. Vi tilbyder også sparring til fagfolk og afholder temadage, konferencer og seminarer om æresrelaterede konflikter.

 

Om stillingen

Du kommer til at rådgive unge med etnisk minoritetsbaggrund, der oplever æresrelaterede konflikter, samt deres forældre. Rådgivningen foregår mest telefonisk, men der kan også være tale om rådgivning ved personligt fremmøde samt længerevarende forløb med de unge. Rådgivningen retter sig endvidere mod fagprofessionelle, f.eks. lærere, socialrådgivere, politi mv., som har kontakt med de unge.

Stillingen indebærer foruden den direkte rådgivning også deltagelse i øvrige aktiviteter, som indgår i teamets arbejde med æresrelaterede konflikter.

Derudover kommer du til i samarbejde med ledelsen at indgå i udviklingsopgaver, projektarbejde, lave analyse- og strategiopgaver samt skrive afrapporteringer, statusrapporter og ansøgninger.

ETNISK UNG er et rådgivningsteam, som er præget af travlhed med mange forskellige opgaver og projekter i et godt arbejdsmiljø med erfarne, dygtige og engagerede kolleger, og hvor etik og faglighed vægtes højt.

 

Hvad ønsker vi af dig?

 • Du har relevant uddannelsesmæssig baggrund indenfor antropologi, religionssociologi, tværkulturelle studier, kultur- og sprogmødestudier eller migrationsstudier. Du må også gerne have en kandidat i socialt arbejde
 • Du er vant til administrative og udviklingsmæssige opgaver
 • Du har gerne erfaring med arbejdet med vold i familien og æresrelaterede konflikter
 • Du har gerne praktisk rådgivererfaring med udsatte unge og familiearbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt og bevare roen og overblikket i en hverdag, der er præget af akutte opgaver
 • Du har forståelse for de unges alvorlige situation og er derfor indstillet på at yde en ekstra indsats, når der er brug for det
 • Er robust, rummelig, empatisk, åben og kan indgå i teamsamarbejde

 

 Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Et arbejde, hvor du aldrig er i tvivl om, at du gør en positiv forskel
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi snakker en masse og tit griner
 • Erfarne, dygtige og engagerede kolleger, der vægter faglighed højt
 • Gode udviklingsmuligheder, herunder tilbud om supervision og kurser
 • Et arbejde for en sag, der har stor samfundsmæssig betydning.

 

Generelt

Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 32 timer. Løn efter overenskomst. Du vil blive indplaceret på en kommunal overenskomst.

ETNISK UNG er forankret i RED Safehouse, der har det overordnede ansvar for projektet. RED Safehouse har en kommunal samarbejdsaftale og er en selvejende institution - et safehouse for unge i æresrelaterede konflikter.

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordrer vi alle uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold/baggrund at søge stillingen.

Tjenestestedet er Nyropsgade 22, Københav V. En del rejseaktivitet i Danmark må påregnes, hvilket kan give skæve arbejdstider.

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. oktober 2017.

Ansøgningen

Send ansøgningen pr. mail til job@etniskung.dk

Ansøgningen bedes vedlagt CV, dokumentation for uddannelse samt evt. referencer. Mærk ansøgningen: AC RÅDG

Ansøgningsfrist er 14. august 2017.
Samtaler forventes afholdt i uge 34.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektchef Susanne Fabricius, tlf. 22 24 39 88.