Start Den Gode Samtale her

- en guide til æresrelaterede konflikter

Æresrelaterede konflikter er et særligt felt, der kræver særlige tilgange. Vi har her samlet relevant viden, du som fagperson kan bruge i dit arbejde med udsatte unge. Guiden er en virtuel værktøjskasse og rummer både teoretisk og praktisk viden indsamlet på baggrund af Etnisk Ungs mangeårige erfaring med æresrelaterede problemer.