Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Børn og mindreårige

I 2017 var der fokus på børn og mindreårige på Ære og konflikt-konferencen.

Lektor Marianne Skytte holdt oplæg med fokus på særlige forhold i arbejdet med familier og æresrelaterede konflikter. Marianne uddybede kulturbegrebet, og vigtigheden af interkulturelle kompetencer og fortalte, hvordan fagpersoner rustes til at tage samtalen med forældre.

Koordinator for Tingbjers Skoles Ressourcecenter Tina Nicolaisen og projektleder fra SSP København Anne Nybo berettede om Københavns Kommunes integrationsindsats, der skal styrke medborgerskabet blandt københavnske unge gennem mindskning af negativ social kontrol. De delte de strategiske tanker for indsatsen, og hvordan den er implementeret i praksis, samt de erfaringer, der hidtil er gjort.

På konferencen var der også debat om forebyggelse af negativ
social kontrol og de kultursammenstød, der kan forekomme på ungdomsuddannelserne.

Debattens spørgsmål gik på:

• Hvordan kan ligestilling styrkes igennem undervisning og andre initiativer?

• Hvordan kan ungdomsuddannelserne inddrage forældregenerationen i det forebyggende arbejde omkring æresrelaterede konflikter?

• Hvordan bliver ungdomsuddannelserne bedre til at spotte unge, som er udsat for negativ social kontrol?

Deltagere: Lektor Mehmet Ûmit Necef, Rektor Mogens Bagger Hansen, Rektor Torben Jakobsen.
Modereres af konferencier Rushy Rashid.

Læs hele konferencehæftet her.