Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

 

Ære og Konflikt-konference: Seksualitet, Krop og Ligestilling

 

Etnisk Ungs årlige konference blev afholdt den 10. november 2016 i Odense. Temaet var "Seksualitet, Krop og Ligestilling", da disse begreber er centrale omdrejningspunkter i æresrelaterede konflikter. Fagfolk og andre interessenter deltog en lærerig dag med oplæg og workshops fra forskere, praktikere og debattører fra ind- og udland. Konferencier var Lion Rokx, leder af RED-Safehouse i Jylland.

Vi har samlet et hæfte interviews og artikler fra konferencens oplægsholdere, som du kan læse her.

Du kan se et videoklip med interviews med nogle af konferencedeltagerne og oplægsholderne her.

 

 
PROGRAM
 

9.00 – 9.30 Registrering og morgenbrød

9.30 – 9.45 Velkomst ved Integrationsminister Inger Støjberg 

9.45 – 10.00 Velkomst ved projektchef for Etnisk Ung Susanne Willaume Fabricius

10.00 – 10.30 Når kvindens krop tilhører familien – de unges problemstillinger - ved projektchef for Etnisk Ung Susanne Willaume Fabricius  

10.30 – 10.45 Kaffepause

10.45 – 11.15 En ny muslimsk stemme i LGBT+-debatten – om at forene menneskerettigheder, LGBT+-bevægelsen og Islam – ved Dino Suhonic, formand for foreningen MARUF Queer Muslims i Amsterdam

11.15 – 12.00 Hvad sker der med etniske minoritetsunge, hvis seksualitet er tabu og potentielt vanærende?  – ved sexolog Mehrnoush Parve

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.45 Multikulturalismernes kønsblinde øje  - mangfoldighed og kønsligestilling  – ved Yvonne Mørck, ph.d. og lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

13.45 – 14.15 Skal vi videre med integrationen, er vi nødt til at tale om sex – ved debattør og forfatter Geeti Amiri

14.15 - 14.30 Kort intro til workshops ved konferencier Lion Rokx

14.30 – 14.45 Kaffepause

14.45 – 15.45 Workshoprunde med valg mellem 4 workshops:

Workshop 1: Kvindesyn, den forbudte seksualitet og myter om mødom – ved speciallæge i almen medicin / gynækologi / obstetrik og klinisk sexolog Amneh Hawwa

I kulturer med et æreskodeks om den kvindelige dyd er mødommen vigtig for familien. Den skal bevogtes, og dermed er kvindens krop underlagt familiens kontrol. Jomfruhinden spiller en vigtig rolle i denne kontekst og er omgivet af mange myter. Hvad er virkeligheden bag disse myter og hvorfor er de så svære at ændre?

Workshop 2: Hvordan er det nu med LGBT+, og hvad står bogstaverne for i en minoritetsetnisk kontekst? – ved medstifter og talsperson i Sabaah Fahad Saeed

På denne workshop får du konkrete værktøjer til at arbejde med fastlåste normer om køn, seksualitet og etnicitet. Der bliver kigget på fordomme og gennemgået øvelser og argumenter, som kan bruges i mødet med minoritetsetniske LGBT+-personer. Workshoppen tager udgangspunkt i Sabaahs erfaringer og didaktisk teori.

Workshop 3: Oprør indefra – om at være mønsterbryder og føle konsekvenserne af sine valg – ved Geeti Amiri, Ellie Jokar, Moeisha Aden og ordstyrer Lion Rokx 

Minoritetsetniske unge høres i stigende grad i debatten, hvor de udfordrer patriarkalske normer. De kræver autonomi, men betaler en pris. Hvordan ser debattørerne deres rolle?  Er et minoritetsetnisk ungdomsoprør på vej? Hvordan kan debattører og fagpersoner støtte hinanden? Tre debattører stilles spørgsmål fra publikum.

Workshop 4: Kvindeomskæring (FGM) – når kontrol over den kvindelige seksualitet bliver til fysisk lemlæstelse - ved formand for Foreningen mod Pigeomskæring Khadija Farah

Ingen ved, hvor mange kvinder i Danmark, der er omskåret. UNICEF skønner, at det er cirka 200 millioner kvinder verden over. FGM er ulovligt i Danmark, men også her lider kvinder overlast af ritualet. Hvorfor findes FGM, og hvad skal fagpersoner gøre, hvis en kvinde henvender sig for at få hjælp?

15.45 Opsamling i plenum af workshoppernes vigtigste budskaber ved konferencier Lion Rokx

16.00 Afslutning