Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

At leve mellem to kulturer

 
I arbejdet med unge med etnisk minoritetsbaggrund er det vigtigt at sætte sig ind i, hvordan det at være en del af minoriteten kan have indflydelse på de unge.

 

Som ung i en familie, der har rødder i et andet land, kan familiestrukturer og normer være markant anderledes end det, de unge møder i det danske samfund. Det kan gøre det svært for de unge, når de gerne vil leve op til både familiens forventninger, men samtidig vil leve et normalt ungdomsliv. Der kan være forventninger fra begge sider, som kan synes umulige for den unge at kombinere.

 

At være en del af en minoritet over for en majoritet kan sætte den unge i en klemme, hvor kulturelle forskelle kan virke altoverskyggende. De kan fremstå som barrierer, den unge kun kan overkomme ved at skille de to liv ad og derved forsøge at leve op til forventninger på begge sider. På den måde kan den unge blive presset til at leve én tilværelse sammen med familien og en anden tilværelse, hvor de forsøger at tilpasse sigmajoritetens normer og leve et normalt dansk ungdomsliv. Forskellene mellem minoritet og majoritet kan virke umulige at bygge bro mellem.

 

Netværkets betydning

 

En afgørende faktor for de unge med etnisk minoritetsbaggrund er også, at det i mange tilfælde ikke kun er familiens normer, de skal leve op til, men et netværk samlet omkring den specifikke etniske minoritet, der kan være med til at opretholde familiens pres på den unge. Susanne W. Fabricius beskriver bl.a. denne situation således:

 

”Man kan opleve familier, der egentlig gerne vil give sine børn frie rammer og integrere sig med alt, hvad det indebærer. Men af frygt for, hvad netværket vil mene, gør man det ikke. Fordi angsten for at blive udelukket fra fællesskabet, fordi naboen begynder at sladre om familiens manglende kompetencer, er så stor en magtfaktor.”

 

Derved er det ikke kun et spørgsmål om familien overfor majoritetssamfundet, men også en minoritetsgruppe, der kan opretholde og forstærke normer og forventninger til de unge, som de kan have svært ved at leve op til.

 

Minoritetsposition

Familiens minoritetsposition kan ydermere forstærke de værdier og normer, som forældrene er opdraget med i et ønske om at holde fast på dem. Det kan skabe en stærkere forståelse af ”os” overfor ”dem”. Her forstået på den måde, at normer og værdier i det danske majoritetssamfund kan stilles op som modsætninger til værdier inden for en minoritetsgruppe. Denne grænsedragning mellem minoritet og majoritet sker fra begge sider og kan være med til at gøre krav til og pres på den unge meget voldsomt.

 

Psykolog Tahar Ghoula beskriver, hvordan det at vokse op som del af en minoritet, kan være medvirkende til, at de unge bliver presset ud i en form for dobbeltliv:

 

”Fælles for de fleste unge med etnisk minoritetsbaggrunder, at de har skullet leve mellem to kulturer. I hverdagen færdes de mellem to systemer, på den ene side familiens forventning og krav og på den anden side samfundets, hvor der er helt andre forventninger. De bliver mødt med kritik fra begge lejre. Kommer de med en bestemt adfærd, de har lært i skolen, bliver den sanktioneret og kritiseret af forældrene – og hvis de udviser en særlig adfærd, de har lært i familien, kritiseres den i skolen.”

 

Det, der adskiller de unge med etnisk minoritetsbaggrund fra deres jævnaldrene etnisk danske venner er blandt andet, at der er en tendens til at lægge meget vægtpå forskelle - forskelle i opdragelse, normer og værdier, som den unge skal balancere mellem. Det kan være svært at se en form for fælles kultur, når der konstant bliver fokuseret på forskelle i kultur og normer. Når venner, lærere og fagfolk ikke sætter sig ind i, hvad de unge kommer fra, og familien ikke forsøger at forstå deres børns liv, kommer de unge i en klemme, hvor de kan føle sig meget alene. På den måde kan de unges position som en del af en minoritet bringe dem i en situation, hvor et dobbeltliv føles som eneste mulighed.

 

Artiklen er hentet fra rapporten Dobbeltliv, udgivet af Etnisk Ung 2014. Læs mere og find rapporten her.