Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Homoseksualitet blandt etniske minoriteter

 
Der er behov for mere viden og oplysning om homoseksualitet blandt etniske minoriteter i Danmark. Mange minoritetsetniske homoseksuelle står nemlig i en sårbar situation, da de tilhører både en etnisk, seksuel og ofte også religiøs minoritet.

 

 

Homoseksualitet er et enormt tabubelagt emne i visse etniske minoritetsmiljøer.  Det er særligt minoritetsgrupper fra ikke-vestlige lande, som finder det vanskeligt at anerkende og acceptere homoseksualitet. Det skyldes blandt andet kulturelle og religiøse tabuer, som ikke tillader seksualitet mellem to personer af samme køn. Disse tabuer gør det vanskeligt for de minoritetsetniske homoseksuelle at springe ud og udleve deres seksualitet, og flere vælger derfor at leve et dobbeltliv af frygt for at blive opdaget og afsløret. Læs mere om dobbeltliv.

 

Flere minoritetsetniske homoseksuelle giver udtryk for, hvordan synet på homoseksualitet i deres kultur er meget negativt. Det bliver stadig opfattet som unormalt og som en psykisk sygdom. De beskriver, hvordan homoseksualitet strider imod de kulturelle og religiøse normer, værdier og regler, som de er blevet opdraget med. De unge vokser typisk op med en helt klar ide om, at homoseksualitet er urent og meget skamfuld, som er den måde familien betragter det. Dermed får de endnu sværere ved at erkende og stå ved deres seksualitet.

 

Modstanden mod homoseksualitet skyldes, ifølge minoritetsetniske homoseksuelle, et sammenstød mellem forældregenerationens traditionelle livsværdier og de mere moderne danske livsværdier, som de minoritetsetniske homoseksuelle er vokset op med i Danmark.

 

Der kan således være tale om en generationskonflikt i forhold til synet på homoseksualitet, hvor de minoritetsetniske homoseksuelle (andengenerationen) står i et kulturelt spændingsfelt mellem de minoritetskulturelle værdier, som deres forældre (førstegenerationen) har opdraget dem med og de majoritetskulturelle værdier, som de har tilegnet sig via deres opvækst i Danmark. Flere minoritetsetniske homoseksuelle føler sig fanget i et krydsfelt mellem traditionalitet og modernitet.

 

De minoritetsetniske homoseksuelles seksualitet udfordrer og forstyrrer forældregenerationens kollektivistiske og traditionelle fællesskabstankegang. Den tankegang giver ikke plads til, at individet forfølger egne drømme og værdier, men forventer i stedet, at den unge må tilpasse sig familieenhedens værdier, normer og regler. Forældregenerationens værdier og forventninger til deres børn (andengenerationen) er i konflikt med den måde, de minoritetsetniske homoseksuelle selv opfatter verden på. De vil selv bestemme over deres liv og ikke mindst seksualitet.

 

Flere af de minoritetsetniske homoseksuelle skjuler deres seksualitet for at beskytte familiens ære og af frygt for, at deres forældre mister deres status og prestige i det minoritetsetniske samfund. Hvis de står åbent frem med deres seksualitet, risikerer de at bringe vanære over deres familier, som så risikerer at miste deres omdømme i det minoritetsetniske samfund. De minoritetsetniske homoseksuelle forsøger derfor at leve op til familiens kollektivistiske slægtskabsideologi, hvor det handler om at være loyal over for familien og opretholde dennes status, omdømme og ære. 

 
Find mere information om homoseksualitet:

 

Filmen 'My Child' handler om en gruppe mødre og fædre i Tyrkiet, som er forældre til LGBT-personer (homo- og biseksuelle og transkønnede). Forældrene har været igennem en svær proces med at acceptere deres børn, som de er, men har også taget det næste skridt ved at dele deres erfaringer med andre.

Se traileren her

 

Foreningen Sabaah arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+-personer (bl.a. homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund.

 

Behovet for og konflikten i at forene kultur, religion, seksualitet og kønsidentitet - artikel af Amma Asare-Nyako, rådgiver i Sabaah.

 

At tale om LGBTI i den arabiske verden - artikel af Madian Al-Jazerah, som er grundlægger og ejer af bogcaféen Books@café i Amman, Jordan.