Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Female Genital Mutilation

 
FGM (Female Genital Mutilation) er en samlet betegnelse for en række forskellige indgreb på piger og kvinders raske kønsdele.
 

Omkring 130 mio. kvinder og piger på verdensplan har i dag været udsat for FGM. Det vurderes tilmed, at antallet vil stige med yderligere 86 mio. inden 2030.

FGM er ikke et religiøst dogme men en kulturel skik, som i bestemte dele af verden bliver udført i forbindelse med et overgangsritual. 

Indgrebet bliver hyppigst foretaget, når piger er mellem 5-8 år. Alderen varierer dog fra samfund til samfund, og det kan sagtens ske i en senere alder. Man skal derfor også være opmærksom på piger, der er ældre end 8 år.

FGM forekommer hyppigst i de afrikanske lande, hvor cirka 2. mio. piger/kvinder bliver udsat for FGM hvert år. I Europa ligger tallet på 500.000.

I kulturer hvor FGM er almindeligt, bliver kvinder ofte betragtet som urene, hvis de ikke er omskåret.

Ritualet er i famliens øjne med til at bevare en piges kyskhed og familiens ære. At udsætte en pige eller kvinde for FGM er derfor oftest en kollektiv beslutning, og giver familien en følelse af at høre til i samfundet. FGM er i nogle samfund afgørende for, at en kvinde kan blive gift og ikke bliver udstødt af samfundet.

Ingen ved hvor udbredt FGM er i Danmark, da det aldrig er blevet dokumenteret. Men ifølge de fagfolk, der beskæftiger sig med området, er det fortsat en praksis, der sker i bestemte miljøer.

FGM bliver også kaldt kvindelig omskæring eller cutting. Men af langt de fleste organisationer med fokus på rettigheder betragtes Female Genital Mutilation som en dækkende betegnelse for det overgreb, det reelt er.

 

Læs interview med jordemorder Hanne Gylche

Læs interview med læge med somalisk baggrund Fatuma Ali