Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Faglig sparring

Fagfolk kan ofte have gavn af faglig sparring i sager, der handler om æresrelaterede konflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.

 

Som fagperson kan man møde unge, der står i en ærsrelateret konflikt. Det kan være at man ikke kender til området, eller at problemstillingen er meget kompliceret, og man derfor har brug for råd og vejledning i den konkrete sag.

 

Den faglige sparring kan fx handle om:

  • Social kontrol
  • Tvangsægteskab
  • Vold eller trusler om vold
  • Genopdragelsesrejser
  • Seksualitet - herunder homoseksualitet og mødomsproblematik

 

Vi tilbyder faglig sparring til den enkelte fagperson men også til en gruppe af medarbejdere, der har brug for sparring i en konkret sag.

Den faglige sparring og rådgivning er professionel, gratis og landsdækkende og kan enten foregå telefonisk eller personligt.

Rådgivningen til fagfolk er åben alle hverdage 9-15 på 70 27 76 86

Har dine kolleger og dig brug for et lærerigt oplæg om æresrelaterede konflikter, så læs mere her.