Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Forældrerådgivning

Vi tilbyder rådgivning til forældre, der blandt andet oplever udfordringer i forældrerollen, opdragelsen mellem to kulturer eller familiekonflikter.

 

Familer med etnisk minoritetsbaggrund kan opleve konflikter mellem børn og forældre, der handler om familiens ære og omdømme. Typisk står forældrene overfor at skulle balancere mellem familiens kulturelle baggrund og de unges dagligdag med danske normer. Det kan være en svær balancegang.

Mange forældre kan have gavn af at tale med en udenforstående om deres tanker og bekymringer.

Etnisk Ung har en anonym telefonrådgivning til forældre med etnisk minoritetsbaggrund. Her kan forældre få støtte og vejledning af en professionel rådgiver, som kender til de særlige problematikker.

Der er muligt at få telefonisk tolkebistand til samtalerne. Der er desuden mulighed for at få personlig forældrerådgivning.

Etnisk Ungs foldere og plakater om forældrerådgivningen findes på seks forskellige sprog henholdsvis: urdu, dari, arabisk, tyrkisk, somali og dansk.

 

Materialet kan rekvireres gratis her

 

Forældrerådgivningen telefon 70 27 03 66 / alle hverdage 9-15