Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Konfliktmægling

Etnisk Ung har faciliteret konfliktmægling mellem unge og familie i æresrelaterede konflikter siden 2002. Mæglingen kan blandt andet omhandle problemer som negativ social kontrol, pres, tvangsægteskab, genopdragelsesrejser, vold og trusler.

 

Når Etnisk Ung mægler i familier med etnisk minoritetsbaggrund er målet at skabe dialog mellem den unge og de familiemedlemmer, der er involveret i konflikten. Der er ofte en ubalance i magtforholdet i familier med minoritetsbaggrund, som gør, at den unge har svært ved at tale direkte med familien om konflikterne.

Målet med mæglingen er derfor, ud over at øge den unges sikkerhed, også at give mulighed for at parterne finder en tilfredsstillende udgang for alle.

Konfliktmæglingen sker i samarbejde med den unge og eventuelle relevante samarbejdspartnere omkring den unges sag. Det er mægleren, som afgør om der er grundlag for en mægling.

Mæglingen i Etnisk Ung adskiller sig fra traditionel mægling blandt andet ved, at den unge ikke deltager i mæglingen. Sådan er det nødt til at være med det køns- og aldershieraki som eksisterer i familierne. Der kan dog etableres møder, hvor den unge og familien føres sammen igen, såfremt begge parter ønsker det.

Mægling er en proces, hvor der skal kalkuleres med flere møder før en aftale kan indgås.

Etnisk Ungs konfliktmæglere er professionelt uddannede (ved Center for Konfliktløsning) og neutrale i sagerne, og de har tavshedspligt.

 

For yderligere information ring til Etnisk Ung på 32 95 90 19.