Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Interview med Anita Johnson, leder af RED-Safehouse

 

RED-Safehouse er et sikkert og skjult opholdssted for unge på flugt fra æresrelaterede konflikter omhandlende social kontrol, æresrelateret vold, tvangsægteskab eller trusler herom. Indtil for nyligt eksisterede der kun ét opholdssted for unge udsat for æresrelaterede konflikter i hele Danmark. Men behovet er meget større og flere bliver desværre afvist pga. pladsmangel.

Den 1. oktober 2016 åbner der en ny afdeling af RED-Safehouse i Jylland. Vi har interviewet Anita Johnson, leder af RED-Safehouse, om behovet for flere specialiserede tilbud til unge i æresrelaterede konflikter.

 

 

Hvorfor åbner der et RED-Safehouse i Jylland netop nu?

Det gør der, fordi vi gennem flere år har ønsket at få et sted mere. Dels mangler vi pladser og dels synes vi, at det nogle gange er sårbart at skulle hjælpe nogen af dem, som bor for tæt på den destination, vi har her på Sjælland. 

 

Er det et behov, I har set i lang tid?

Det er over de sidste 3-4 år, at vi har haft svært ved at kunne tage alle, der efterspørger vores hjælp, ind. Så vi har længe ønsket at åbne nogle flere pladser.

 

Hvad er jeres vision for det nye RED-Safehouse?

Det er jo en underafdeling af den afdeling, vi har her på Sjælland, og der har vi jo selvfølgelig nogle mål, så det bliver også gældende for det nye Safehouse. Vi ønsker et godt og trygt sted for unge, der flygter fra æresrelaterede konflikter. 

 

Hvad er det særlige I kan i forhold til andre krisecentre?

Det er især sikkerheden. Der er massive sikkerhedsforanstaltninger både i det eksisterende tilbud og i det nye tilbud. Man kan simpelthen ikke komme ind i huset, så vi kan sikre de unge et sikkert sted at være. Derudover har vi brugt 4 år på at udvikle et rehabiliteringstilbud, fordi vi oplever, at de unge, som kommer på RED-Safehouse, ikke kun har behov for beskyttelse, men også for en hjælp til en selvstændiggørelse, som de har været afholdt fra i deres egen familie. Så for at kunne blive et selvstændigt menneske har vi udviklet et rehabiliteringstilbud, som er en del af tilbuddet, når man vælger RED-Safehouse. 

 

Hvilken forskel håber I, det kan gøre, at der åbner en ny afdeling af RED-Safehouse i Jylland?

Med det nye Safehouse håber vi, at vi ikke skal afvise så mange, som vi gør nu. Vi har også et håb om, at unge på Fyn og i Jylland får øje på, at der faktisk eksisterer et tilbud. I vores nuværende tilbud er det ikke Fyn og Jylland, der fylder i statistikkerne - det er sjællænderne, der typisk bruger vores tilbud. Og så glæder vi os rigtig meget til, at man kan udveksle mellem de to tilbud; altså man kunne godt forestille sig, at en sjællænder helst ikke ville væk fra Sjælland, men i en periode kan det være rigtig nødvendigt at komme væk, imens der er allermest sikkerhedstrussel. Men så kunne man tilbyde, at den unge kan komme tilbage til Sjælland og omvendt.

 

Læs mere om RED-Safehouse