Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Kære læser

Som ung og bærer af en anden kultur og til tider religion, kan det være afsindig svært at finde et ståsted i livet, der er til glæde for alle. Jeg håber derfor, at mit indlæg kan inspirere nogle til at se lidt lysere på tilværelsen, vide, at de ikke er alene om nedenstående følelser, og at der er håb forude. Ja, selv når det virker aller mest håbløst.

Af Rosa Forozan Faizzad

Følgende er skrevet i dagbogsform. Beretning er således ikke helt subjektiv, men inspireret af de fortællinger, erfaringer og oplevelser, som jeg har gjort mig med arbejdet med unge.

”Alle har nogle forventninger til, hvordan jeg skal leve mit liv. Møder skuffende blikke, uanset hvilke valg jeg træffer, og desværre er det aldrig godt nok. Det forventes, at jeg hverken er for dansk eller for 'etnisk'. En mellemting er ofte heller ikke det rigtige, og hvad jeg selv føler mig som, hører ingen.

Andre vil bestemme, hvad jeg skal føle, tænke, drømme og udtrykke.

En kamp om at overleve i en verden, hvor ingen tænker på mig, men hvor alle taler om mig.

Nogle vil genleve deres liv gennem mig, andre vil leve mit liv for mig, og så er der dem, der udnytter mig til at opnå det, de ønsker.

Til tider for meget manipulation – andre gange for meget kærlighed…

Alt har sin pris, men prisen er langt højere, end hvad jeg kan betale.

Derfor giver jeg op. Jeg ofrer mig – endnu engang og gang på gang, så andre kan være glade, og så jeg kan få fred.

Der bliver leget med min hjerne og mit hjerte. Venner kan virke som fjender og omvendt.

Jeg tør ikke længere at elske eller stole på nogen.

Jeg er forvirret og søger svar.

Kære Gud, hvad er det rigtige at gøre?

Jeg lever i en hensynsløs verden, hvor ingen spørger mig om, hvordan jeg har det.

En evig kamp, i forsøg på at retfærdiggøre, forklare, bevise og fortælle verden, at jeg blot er et menneske, men ingen lytter.

Jeg har flere identiteter og flere ansigter til glæde for andre.

Jeg er splittet mellem to personligheder, kulturer, sprog og ikke mindst værdier.

Det er nu langsomt gået op for mig, at disse er mine vilkår – og der er ingen at bebrejde….”

Der er desværre utrolig mange unge, der har det sådan. Min erfaring har vist, at man med årene heldigvis begynder at se mere klart. Det, at være forvirret, er en del af det at være ung.

Jeg er stadig ved at finde mig selv og mit ståsted. Jeg har gudskelov ENDELIG fundet meningen med mit liv, og jeg ved nu, at jeg kan klare ALT, fordi jeg ved, hvad der er vigtigst for mig.

Mine vilkår har gjort mig til en stærk 'Power kvinde', en fighter, der har måttet kæmpe sig frem for at opnå sine mål og drømme, selv når alle odds har været imod mig.

Jeg takker først og fremmest Gud, og dernæst alle, der har udfordret mig og ikke mindst hjulpet mig til at blive den, jeg er i dag. Især vil jeg takke mine dejlige forældre, der har gjort deres bedste for at give mig det aller bedste i livet – på deres helt egen specielle måde.

Så hvis jeg kan – så kan du helt sikkert også!