Væk fra denne side
 
Føler du dig presset, truet eller kontrolleret af din familie? Står du med problemer, der har med din families ære at gøre? Etnisk Ung tilbyder professionel, anonym rådgivning.

 
 

Etnisk Ung – Rådgivningsteam for æresrelaterede konflikter - søger en socialrådgiver til en tidsbegrænset stilling på 30 timer om ugen

Etnisk Ung er så heldig at kunne opslå en ny stilling i et super spændende team, hvor du kan være med til at gøre en forskel for unge, der lever med æresrelaterede konflikter.

 

Om Etnisk Ung

Etnisk Ung er et landsdækkende rådgivningstilbud, som er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet og som organisatorisk er forankret i RED Safehouse. Etnisk Ung yder bl.a. landsdækkende rådgivning samt konfliktmægling ved uddannede konfliktmæglere til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for æresrelaterede konflikter.

Etnisk Ung tilbyder bl.a. telefonisk, personlig og online rådgivning om æresrelaterede konflikter til vores tre målgrupper, som er unge, forældre og fagfolk. Vi tilbyder også sparring til fagfolk og afholder temadage, konferencer og seminarer om æresrelaterede konflikter.

 

Om stillingen

Du kommer til at rådgive unge med minoritetsbaggrund, der oplever æresrelaterede konflikter, samt deres forældre. Rådgivningen foregår mest telefonisk, men der kan også være tale om rådgivning ved personligt fremmøde samt længerevarende forløb med de unge. Rådgivningen retter sig endvidere mod fagprofessionelle, f.eks. lærere, socialrådgivere, politi m.v., som har kontakt med de unge.

Stillingen indebærer foruden den direkte rådgivning også deltagelse i øvrige aktiviteter, som indgår i teamets arbejde med æresrelaterede konflikter.

 

Hvad ønsker vi af dig?

 • Du er uddannet socialrådgiver med min. 3 års erfaring i arbejdet som socialrådgiver
 • Du har gerne erfaring med arbejdet med vold i familien og æresrelaterede konflikter
 • Du har gerne praktisk rådgivererfaring med udsatte unge og familiearbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og bevare roen og overblikket i en hverdag præget af akutte opgaver
 • Har forståelse for de unges alvorlige situation og er derfor indstillet på at yde en ekstra indsats, når der er brug for det
 • Villig til at afholde oplæg
 • Er robust, rummelig, empatisk, åben og kan indgå i teamsamarbejde

 

Hvad kan vi tilbyde dig?

 • Et arbejde, hvor du aldrig er i tvivl om, at du gør en positiv forskel
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi snakker en masse og tit griner
 • Erfarne, dygtige og engagerede kolleger, der vægter faglighed højt
 • Gode udviklingsmuligheder, herunder tilbud om supervision og kurser
 • Et arbejde for en sag, der har stor samfundsmæssig betydning

Etnisk Ung er et rådgivningsteam, som er præget af travlhed med mange forskellige opgaver og projekter i et godt arbejdsmiljø med erfarne, dygtige og engagerede kolleger, og hvor etik og faglighed vægtes højt.

 

Generelt

Den ugentlige arbejdstid for stillingen er 30 timer. Løn efter overenskomst. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år, med mulighed for forlængelse.

Du vil blive indplaceret på en kommunal overenskomst. Etnisk ung er en del af RED Safehouse. RED Safehouse har en kommunal samarbejdsaftale.

Vi ønsker tiltrædelse hurtigst muligt.

Etnisk Ungs lokaler ligger i Nyropsgade 22, København V.En del rejseaktivitet i Danmark må påregnes, hvilket kan give skæve arbejdstider.

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

 

Ansøgningen

Send ansøgningen pr. mail til job@etniskung.dk

Ansøgningen bedes vedlagt CV, dokumentation for uddannelse samt evt. referencer.

Ansøgningsfrist er den 8. maj 2018. Samtaler forventes afholdt i uge 20/21.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til projektchef Susanne Fabricius, tlf. 22 24 39 88, den 2. maj kl. 13-14.